MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGOPEDICS

„ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY” EDYCJA IV
FLUENCY DISORDERS: THEORY AND PRACTICE. FOURTH EDITION

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz:
By completing and submitting the form below:

  1. Akceptuje Pan/Pani Regulamin Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka. Edycja IV.
    You accept the Regulations of the International Speech Therapy Conference: Speech Fluid Disorders. Theory and practice. Edition IV
  2. Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie ujętych w niniejszym formularzu danych osobowych przez wskazanego w regulaminie konferencji administratora danych w celach komunikacyjnych, w tym zaprezentowania oferty administratora.
    The Participant who registers to the Conference agrees to the processing of the personal data provided by the Organizer indicated in the conference regulations for communication purposes, including the presentation of the Organiser's offer.

Internetowy system zgłoszeniowy
Online notification system

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
Please answer the following questions.

* dane obowiązkowe
* required fields

Prosimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru +48123456789
Please enter international dialling code, your mobile phone number – according to the following example +XXX123456789

Jeśli oczekują Państwo dokumentu księgowego za wniesienie opłaty, prosimy wypełnić poniższy formularz. Opłata konferencyjna MUSI być wniesiona z konta instytucji, której dane mają znaleźć się na dokumencie księgowym.
If you would like to receive an accounting document for your payment, please fill out the following questions. The conference fee MUST then be paid from the account of the institution which data are to appear on the accounting document

(10 cyfr bez dodatkowych znaków)/(maximum 15 signs)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl
If you have any further queries please contact us at: rejestracja@konferencja-zpm.edu.pl