Logo

Uniwersytet Młodych Naukowców

UNIWERSYTET HUMANISTÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
POWR.03.01.00-00-T217/18

Internetowy system zgłoszeniowy

Prosimy uzupełnić poniższe pola zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
*dane obowiązkoweProsimy o wpisanie numeru telefonu komórkowego - według następującego wzoru 123456789 (9 cyfr bez dodatkowych znaków)

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy na adres: uniwersytetnaukowcow@us.edu.pl

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz zgłoszeniowy - wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ujętych w niniejszym formularzu danych osobowych przez wskazanego administratora danych w celach komunikacyjnych.
Informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Z Lokalnym Administratorem Danych Osobowych można skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice
  2. przez e-mail: uniwersytetnaukowcow@us.edu.pl
Może Pani/Pan kontaktować się z Lokalnym Administratorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
  1. listownie na adres: plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice
  2. przez e-mail: uniwersytetnaukowcow@us.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wynikających z procesu zgłoszenia do Uniwersytetu Młodych Naukowców. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu zgłoszenia do Uniwersytetu Młodych Naukowców. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia działalności Uniwersytetu Młodych Naukowców lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.